Traditional House 35m2

House ROD 35m2

A house on a narrow plot of 35m2

Modern House 35m2

  1. pl
  2. en

GARAGE design from 150 PLN

Economic building 35m2 from 200 PLN

dom bez pozwolenia 35m2

Domekbezpozwolenia.pl

 Everything for your home!

  1. pl
  2. en

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ...

Wszystko dla Twojego domu !

Co to znaczy poddasze nieużytkowe w Domu na Zgłoszenie 35m2 ?

 

Poddasze jest przeznaczone na strych. Natomiast co inwestor tam zrobi np. sypialnie, to już jego wola. Ale aby projekt był na zgłoszenie i bez pozwolenia konieczne jest wpisanie w opisie kluczowych słów ,,strych nieużytkowe,, co nie oznacza że w przyszłości nie można tam zrobić np. sypialni. Procedura projektu na zgłoszenie jest dużo łatwiejsza, szybsza i o wiele tańsza w realizacji niż uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

 

 

Czy można ocieplić Dom na Zgłoszenie 35m2 i kiedy najlepiej to zrobić ?

 

Ocieplamy istniejący już budynek i korzystamy wówczas z przepisów – z art. 29 ust. 2 pkt 4 i art. 30 ust. 1 pkt 2c prawa budowlanego. Zgodnie z tymi przepisami budynek o wysokości do 12 m możemy docieplić bez pozwolenia i bez zgłoszenia, a budynek o wysokości 12-25 m docieplamy po dokonaniu zgłoszenia. Powyższe przepisy – poza maksymalną wysokością – nie wprowadzają żadnych dodatkowych warunków, które musimy spełnić. W związku z tym nie ma znaczenia to, że przedmiotowy budynek wybudowaliśmy na podstawie zgłoszenia i że po dociepleniu jego powierzchnia zabudowy wyniesie więcej niż 35 m².

 

 

Co warto zrobić przed zakupem Projektu 35m2

 

Należy zapoznali się z MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) W nim określone jest, co właściciel nieruchomości może wybudować na swojej działce. W miejscowym planie zawarte są informacje co do dopuszczalnej liczby obiektów na działce, ich wielkości, rodzaju zabudowy, wysokości budynku, szerokości elewacji, linii zabudowy itp.

O tym, czy w danym miejscu można postawić budynek rekreacji indywidualnej decyduje status działki. Najlepiej, jeśli określa go gminny plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi co właścicielowi działki wolno na niej wybudować. Np. w planie może być zapis, że teren przeznaczony jest pod zabudowę rekreacyjną. W takim przypadku z budową obiektu rekreacji indywidualnej nie będzie najmniejszych problemów.  Budynek Rekreacyjny nie ma określonej wysokości. Ten rodzaj budynków musi być parterowy a strych nieużytkowy nie wlicza się do kondygnacji. Wysokość takiego budynku określa MPZP. Proszę sprawdzić jakiej wysokości budynek można postawić na działce oraz jaki kąt dachu/scianka kolankowa itp.

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia?

 

Wykonanie zgłoszenia budowy domu jest proste. Do zgłoszenia wystarczy dobrze zrobiony projekt i opis techniczny, który zawiera pracę jakie będą wykonywane oraz materiał jaki zostanie użyty. Do tego potrzebujemy mapkę oraz informacje o posiadaniu nieruchomości (ziemi). W starostwie zgłaszamy budowę na podstawie art. 29 ust.1 pkt 2a.

 

 

Czym i jak ogrzewać Domki 35m2 ?

 

Domki tej wielkości tj. 35m2 zabudowy zazwyczaj ogrzewamy:

-kominek na pellet  

-komin z płaszczem wodnym

-ogrzewanie podłogowe tj. folia grzewcza

-kocioł kondensacyjny

itp.  

 

 
Co gdy budynek ma wysoką ściankę kolankową i są problemy ze zgłoszeniem ?
 
Gdy budynek ma wysoką ściankę kolankową i są problemy ze zgłoszeniem można spróbować zgłosić  dom letniskowy bez strychu ten sam wymiary wysokość itp. lecz bez stropu. Na wysokości stropu zrobić jedynie wieniec. Po wybudowaniu zrobić w przyszłości  strop drewniany( BELKI 10X20CM MOCOWAĆ W ROZSTAWIE CO 50-60CM) i przekształcić dom na całoroczny.
 
W ZAŁĄCZNIKU PRZYKŁAD
 
Link do stropu drewnianego robionego po wybudowaniu. Proszę zobaczyć  Rys.3 oraz  Rys.5
 
 
 
Co warto wiedzieć przed zakupem projektu?
 
Czy zapoznali się Państwo z MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) W nim określone jest, co właściciel nieruchomości może wybudować na swojej działce. W miejscowym planie zawarte są informacje co do dopuszczalnej liczby obiektów na działce, ich wielkości, rodzaju zabudowy, wysokości budynku, szerokości elewacji, linii zabudowy itp.
 
O tym, czy w danym miejscu można postawić budynek rekreacji indywidualnej decyduje status działki.
 
Najlepiej, jeśli określa go gminny plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi co właścicielowi działki wolno na niej wybudować. Np. w planie może być zapis, że teren przeznaczony jest pod zabudowę rekreacyjną. W takim przypadku z budową obiektu rekreacji indywidualnej nie będzie najmniejszych problemów.
 
Budynek Rekreacyjny nie ma określonej wysokości. Ten rodzaj budynków musi być parterowy a strych nieużytkowy nie wlicza się do kondygnacji. Wysokość takiego budynku określa MPZP.

 

 
Proszę sprawdzić jakiej wysokości budynek można postawić na działce oraz jaki kąt dachu/scianka kolankowa itp.
 

Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego jest oczywiście możliwa, co nie znaczy, że wysiłki w tym kierunku zakończą się powodzeniem.

 

 

 

Moje Pytania i odpowiedziami Pracownika STAROSTWA !!!

 

Chciałbym dostać wszystkie wytyczne co do budowy budynku letniskowego/rekreacyjnego dla działki ...

Między innymi chciałbym dostać odpowiedzi na następujące pytania:
 
- Jaka wysokości ścianki kolankowej ?,
- Jaka wysokość strychu/poddasza nieużytkowego/ANTRESOLA?,
- Czy mogą być okna w szczycie/połaciowe itp ?
 
ODPOWIEDZI:

Stosownie do art 29 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane cyt. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2,

więc budynki rekreacji indywidualnej muszą być parterowe, a przestrzeń powstała nad pomieszczeniami poprzez wykonanie sufitu musi być nieużytkowa i mieć parametry pomieszczenia nieużytkowego tj. wys. maksymalnie 190 cm

 

Budynki które posiadają poddasze użytkowe wymagają pozwolenia na budowę.

 

Wysokość ścianki kolankowej nie jest określona, natomiast stosownie do art 7 ust. 2 pkt 2 lit d miejscowego planu dla wsi Zawoja cyt. Dopuszcza się możliwość doświetlenia dachów stromych np. lukarnami lub oknami połaciowymi.

 

 

Ile domków można wybudować na działce ?

 

Jeśli Twoja działka ma powierzchnię mniejszą niż 500 m2, nie możesz na niej wybudować domku letniskowego na zgłoszenie. Musisz uzyskać pozwolenie na budowę.

 

Jeśli Twoja działka ma powierzchnię co najmniej 500 m2, ale mniejszą niż 1000 m2 – możesz wybudować na zgłoszenie 1 domek. Każdy kolejny będzie wymagał pozwolenia na budowę.

 

Jeśli masz działkę o powierzchni co najmniej 1000 m2, ale mniejszej niż 1500 m2 – na zgłoszenie możesz wybudować 2 domki letniskowe.

 

 

Rozpiętość konstrukcyjna w budynkach na zgłoszenie  nie większa niż 4,8m ?

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. a prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego budowa ich nie podlega zgłoszeniu właściwemu organowi.

 

Tak więc nie mamy nic o rozpiętości konstrukcyjnej wymaganej dla garaży bądź domków letniskowych / rekreacyjnych. Z tego też wnioskujemy że te budynki nie podlegają ograniczeniom jeśli chodzi o rozpiętość konstrukcyjną. 

 

 

Co to jest ,,podwalina,, w domkach szkieletowych ? Czy musimy ją stosować?

 

Montaż konstrukcji budynku należy rozpoczynać od montażu podwaliny. Na podwaliny należy stosować elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo. Niestety wiele firm wykonawczych zamiast na podwaliny stosować elementy impregnowane ciśnieniowo stosuje elementy zaimpregnowane metodą kąpieli. Nie jest to niestety metoda konserwacji podwaliny gwarantująca trwałość konstrukcji budynku. Stąd w naszym kraju podwalinę izoluje się od ściany fundamentowej stosując izolację poziomą z papy lub lepiku.

 

Szerokość podwaliny winna być równa szerokości elementów konstrukcyjnych (słupków) ściany. Podwalinę należy zakotwić w podłożu za pomocą kotew metalowych. Kotwy należy osadzać w odległości nie mniejszej niż 120 cm. W narożnikach budynku kotwy należy osadzić w odległości nie większej niż 30 cm poza wewnętrzne lico ściany prostopadłej do tej, na której montuje się podwalinę.

 

-Średnica kotwy metalowej min 12mm.

-Głębokość osadzenia w fundamencie min 18cm.

 

Co to jest powierzchnia zabudowy i jak ją mierzyć?

Powierzchnia zabudowy według PN-ISO 9836:1997

Norma PN-ISO 9836:1997 wskazuje dwie różne definicje powierzchni zabudowy.
Według jednego punktu, powierzchnia zabudowy to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym.
Według kolejnego: powierzchnia zabudowy to powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

Zwykle w organach administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego i sądach, spotykamy takie stanowisko:
powierzchnię zabudowy stanowi powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym na powierzchnię terenu.

Do powierzchni zabudowy nie wliczamy powierzchni:
– obiektów oraz części obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu,
– elementów drugorzędnych, np. schodów i ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego,
– wydzielonych obiektów pomocniczych, np. szklarni, altan, szop itp.

Nadwieszenia

Jeżeli obrys piętra jest większy niż parteru, to jego powierzchnię zaliczamy do powierzchni zabudowy gdyż powierzchnię zabudowy stanowi rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.

Tarasy i werandy

Powierzchnię zadaszonego tarasu/werandy wliczamy do powierzchni zabudowy. Niekiedy bywa że również sam taras niezadaszony jest interpretowany jako część domu tym samym wlicza się do powierzchni zabudowy domu.

Na tarasy/tarasy zadaszone wykonujemy oddzielne zgłoszenie w późniejszym etapie tzn. po realizacji np. budynku rekreacyjnego/letniskowego itp.

 

 

 

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

            e-mail:dombezpozwolenia@wp.pl            

            Domekbezpozwolenia.pl

Domekbezpozwolenia.pl

Proudly created with webwavecms.com

HOME